Fotogravure
" Interessen for planter - som tegn og skrift - kan igen iagtages i fotogravurearbejder. Et foto af strå og planter i sne - hvor de tydeligst viser deres "skrifttegn" - bearbejdes og accentueres med lys, skygge og farve i fotogravure."

Maleri
" Malerierne er abstrakte billeder, hvor der arbejdes med farven og en stram form - et mønster, en gentagelse, en struktur. Igen arbejdes der rytmisk og serielt - måske udtryk for samme uendelighedsstræben som i islamisk ornamentik, som nogle af billederne godt kan give mindelser om.
En særlig blandteknik er anvendt i acryl og oliemalerier hvori der er indlagt slagmetal "